Головна » Зверніть увагу

ПОДАТКОВА НАДАЄ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

6/12/2010

Сьогодні в основу стратегії державної податкової служби України покладено якісно нову систему взаємовідносин з платниками податків. Йдеться про створення ефективної системи обслуговування платників податків. Тобто, податкова для платників податків, а не платники для податкової.
Однією зі складових системи взаємовідносин з платниками податків є надання державною податковою службою України адміністративних послуг, делегованих державою згідно з нормативно-правовими актами.
Адміністративна послуга – це державна послуга, яка є результатом здійснення суб’єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).
Адміністративні послуги надаються згідно із стандартами, що затверджуються суб’єктами відповідно до їх повноважень з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг, затверджених Мінекономіки. Бюджетні установи, яким делеговані закріплені згідно з нормативно-правовими актами за органами виконавчої влади повноваження щодо надання адміністративних послуг, надають такі послуги згідно із стандартами, затвердженими органами виконавчої влади, що делегували такі повноваження.
Державною податковою адміністрацією України розроблено стандарти надання адміністративних послуг органами державної податкової служби України, які затверджено наказом ДПА України від 14.08.2009 року №443.
Окремо державною податковою адмініст
рацією України розроблено стандарти надання адміністративних послуг органами державної податкової служби України на районному та обласному рівні.
Державною податковою інспекцією у Києво-Святошинському районі надаються адміністративні послуги, згідно розроблених ДПА України стандартів.
Нині в списку налічується 18 адміністративних послуг.
Адміністративні послуги надаються на безоплатній і платній основі.
Розміри плати за надання адміністративних послуг установлюються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат і Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
Із 18 адміністративних послуг, що надаються ДПІ у Києво-Святошинському районі тільки одна є платною – надання адміністративної послуги з видачі Свідоцтва платника податку на додану вартість.
Відповідно до п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року №540 «Про заходи у зв’язку з введенням у дію Закону України «Про податок на додану вартість» вартість бланків реєстраційної заяви та свідоцтва про реєстрацію у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян відшкодовується платниками податку.
З повним списком стандартів адміністративних послуг, які надаються Державною податковою інспекцією у Києво-Святошинському районі, можна ознайомитись у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ у Києво-Святошинському районі за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 29, 1 поверх, каб. № 3 або на стендах ДПІ у Києво-Святошинському районі за адресою: м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.
Відділ масово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян
ДПІ у Києво-Святошинському районі

--> -->